Disney Frozen String Cheese, Low-Moisture, Mozzarella Cheese, Part-Skim 12 ea